Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie

Polityka Prywatności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.puksochocin.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin, NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397, KRS: 0000423091.

Kontakt z Administratorem

  • Adres siedziby: 09-110 Sochocin, Żeromskiego 21
  • Telefon: 23 661-81-20
  • Telefon komórkowy: 512-265-976
  • E-mail: gzksochocin@onet.pl

Awarie Wodociągowe

  • Konserwatorzy: 602-374-096 | 500-570-929
  • Kierownik Wod.- Kan.: 518-384-222

Awarie Kanalizacyjne

  • Konserwatorzy: 510-297-104 | 609-277-799

Inspektor Ochrony Danych

Treść polityki prywatności

Nasza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy, kod płatnika odbiorcy.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, udzielenia odpowiedzi na wiadomości, przesyłania informacji marketingowych oraz profilowania dla dostosowania ofert do zainteresowań Użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są wymagalność przetwarzania w celu umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda Użytkownika.

Okres przechowywania danych

Dane przechowujemy przez okres korzystania z usług, a po zaprzestaniu – przez 2 lata dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody.

Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazywane jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Zabezpieczenia

Dane są przechowywane zgodnie z RODO, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Polityka Cookies

Korzystamy z plików cookies do optymalizacji serwisu i zbierania anonimowych statystyk. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w celu blokowania ciasteczek.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych

Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na e-mail iod.gzk@sochocin.pl lub telefonicznie pod numer +48 23 661-81-20.

Zmiany i aktualizacja polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, informując o tym Użytkowników na stronie internetowej. Ostatnia wersja obowiązuje od dnia 1.11.2023 r.

Skip to content